شرکت زایلوگ تولید کننده دستگاههای اندازه گیری تابلویی با برند زایلوگ و آکسا

Get Adobe Flash player


مولتی متر سه فاز 4400

(سایز 96*96)


مشخصات

داراي سه رديف نمايشگر
اندازه گيري و نمايش ولتاژهاي فاز به نول و فاز به فاز
اندازه گيري جريان هر سه فاز
اندازه گيري توان اكتيو و توان راكتيو
اندازه گيري توان ظاهري
اندازه گيري فركانس هر فاز
اندازه گيري ضريب توان براي هر فاز
تنظيم اوليه ترانس جريان از 1 تا 9999 آمپر
تنظيم ثانويه ترانس جريان 1 آمپر يا 5 آمپر
ذخيره سازي و نمايش مقادير ماكزيمم كميتها
مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي


Copyright © 2016. All Rights Reserved.