شرکت زایلوگ تولید کننده دستگاههای اندازه گیری تابلویی با برند زایلوگ و آکسا

Get Adobe Flash player


مولتی متر تک فاز 3300

(سایز 96*96)


مشخصات

اندازه گيري و نمايش ولتاژ  تک فاز
اندازه گيري جريان تک فاز
اندازه گيري توان تک فاز
اندازه گيري فركانس تک فاز
اندازه گيري ضريب توان تک فاز
تنظيم اوليه ترانس جريان از 1 تا 9999 آمپر
مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي


Copyright © 2016. All Rights Reserved.